EPB verslag versus EPC certificaat

Wie vandaag bouwt of verbouwt, verkoopt of verhuurt komt vast en zeker de begrippen EPB en EPC tegen. Ze hebben allebei te maken met de energieprestatie van uw gebouw maar er is soms verwarring over het verschil tussen de twee. Daarom vertellen we u in deze blogpost graag meer over het verschil tussen het EPB nieuwbouw versus het EPC certificaat.

Energieprestatie en binnenklimaat (EPB regelgeving)

Wie bouwt of verbouwt moet altijd een Energie Prestatie en Binnenklimaat berekening laten opmaken. Dit moet opgemaakt worden door een EPB verslaggever , erkend door het Vlaams Energie Agentschap. Het EPB verslag geeft een gedetailleerd beeld weer van de (verwachte) energieprestatie van de woning. Die verplichting is al sinds januari 2006 van kracht.

In het EPB verslag wordt berekend of de woning voldoet aan de steeds strenger wordende energie en binnenklimaat-eisen. Zo zullen de thermische isolatie eisen, de energie prestatie eisen en de jaarlijkse netto energie behoefte voor verwarming worden bekeken. Maar het EPB rapport heeft ook aandacht voor het binnenklimaat. De verslaggever berekent of er voldoende geventileerd wordt en hoe mogelijke oververhitting wordt vermeden.

De EPB verslaggever moet voor de aanvang der werken door de bouwheer worden aangesteld. Zo kan de berekening gebeuren op basis van de architecturplannen en de gekozen materialen. Een goed en ervaren verslaggever zal u uiteraard ook advies geven over ingrepen die de energieprestatie van uw gebouw nog zullen verbeteren.

Het energie prestatie certificaat (EPC) voor bestaande gebouwen

Wanneer je een woning verkoopt of verhuurt moet je een EPC of Energie Prestatie Certificaat kunnen voorleggen waarin een EPC-score wordt opgesteld. Daarmee krijgt de koper of huurder een zicht op de verwachte energiekosten van zijn nieuwe woonst, uitgedrukt in kWh/m².

Het is de eigenaar – dus de verkoper of verhuurder – die het certificaat laat opstellen door een gecertifieerde energiedeskundige type A. De deskundige bekijkt de staat en de kwaliteit van de aanwezige materialen – zoals ramen en (dak)isolatie – en de manier waarop het gebouw geventileerd en verwarmd wordt. Op basis van die gegevens wordt de EPC score berekend die een schatting geeft over het verwachte energieverbruik.

Het is belangrijk dat het EPC door een specialist wordt opgesteld. Want hoewel het steeds om een schatting gaat kan een slechte berekening een zeer negatieve invloed hebben op de latere energiekosten. Een koper of huurder moet over de meest correcte informatie beschikken om een gegronde beslissing te kunnen nemen. Zowel het EPC als het EPB certificaat nieuwbouw zijn 10 jaar geldig.

EPC voor een recente woning nodig?

Is de nieuwbouwwoning die u wil verkopen of verhuren maximaal 10 jaar oud? En dus EPB plichtig dan mag u dit EPB verslag en certificaat gebruiken bij de verkoop of verhuur. Werd uw woning gebouwd voor 2006 of is uw EPB verslag na 10 jaar niet meer geldig? Dan moet er hoe dan ook een nieuwe EPC worden opgesteld.

Ook dit nieuwe EPC is 10 jaar geldig vanaf de datum van het einde der werken of vanaf het moment dat het gebouw in gebruik wordt genomen. Woning verkocht? Dan bezorgt u het originele EPC aan de nieuwe eigenaar. Indien u het gebouw verhuurt dan voegt u een kopie bij de huurovereenkomst.

De belangrijkste verschillen tussen EPB en EPC

Tot slot zetten we voor u nog eens de grootse verschillen op een rij:

  • EPB verslaggeving is verplicht bij nieuwbouw en renovatie (alle gebouwen die verwarmd worden of waar mensen in werken) terwijl EPC nodig is bij verhuur of verkoop van een woning of gebouw dat niet over een geldig EPB nieuwbouw certificaat beschikt.
  • Een EPB mag ook gebruikt worden bij verhuur of verkoop wanneer het gebouw maximum 10 jaar oud is, anders is een EPC noodzakelijk.
  • Het EPB verslag wordt aangevraagd door de bouwheer en het EPC door de verkoper/verhuurder
  • De EPB verslaggever wordt aangesteld nog voor de aanvang van de werken en het EPC certificaat moet worden voorgelegd aan de kandidaat kopers of huurders
  • Tenslotte wordt het EPB opgesteld door een erkende EPB verslaggever en moet het EPC door een energiedeskundige type A worden opgemaakt.

Vinco Engineering heeft alle erkenningen om voor u zowel een EPB verslag als een EPC certificaat op te maken. Wil u daar meer over weten, hebt u vragen over de verplichtingen of bent u op zoek naar een offerte op maat? Neem dan vandaag nog contact met ons op!

Vraag nu uw offerte