Ontdek de strengere EPB-Eisen vanaf 2016

Vanaf 2016 wordt een aantal EPB-eisen waaraan u moet voldoen opnieuw strenger. De verschillen ten opzichte van 2015 situeren zich niet alleen op het vlak van woningen, kantoren, scholen, industrie en andere specifieke bestemmingen die onder de categorie nieuwbouw of gelijkwaardig vallen, maar ook voor renovaties. Wat verandert er?

Verstrengde eisen aan thermische isolatie en E-peil

Zoals gezegd verandert er in de overgang van 2015 naar 2016 enkel iets aan de EPB-eisen voor de categorie nieuwbouw of gelijkwaardig. Onder ‘gelijkwaardig’ wordt verstaan een herbouw na sloop, een ontmanteling of een uitbreiding of gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 kubieke meter of met minstens één wooneenheid.
Binnen de categorie thermische isolatie blijven de eisen gesteld aan daken en plafonds, buitenmuren, beglazing en deuren en poorten ongewijzigd ten opzichte van 2015. Bij vloeren gaat de maximale U-waarde van 0,30 in 2015 naar 0,24 in 2016. Daarmee komen de vloeren in lijn met de nu al geldende waarden voor daken, plafonds en buitenmuren.
Voor vensters gaat de maximale gemiddelde U-waarde van 1,80 naar 1,50 in 2016.
Woningen waarvoor de vergunningsaanvraag of melding in 2016 wordt ingediend, zullen eveneens een E-peil van maximaal E50 moeten behalen (of E 45 zonder aandeel hernieuwbare energie), dat is een verschil van 10 E-punten met 2015.
Het uiteindelijke doel is een E-peil van E30 in 2021.

Een beter milieu, een gezondere woning én een lagere energiefactuur

De energieprestatieregelgeving moet ertoe leiden dat we energiezuiniger én gezonder gaan leven. Bovendien zal u deze verbeterde energieprestatie ook merken aan een substantiële daling van uw energiefactuur. Het is zeker belangrijk aan alle verplichtingen inzake energieverbruik en ventilatie te voldoen, maar ook om de procedures nauwgezet te volgen. Dat houdt in dat u op het juiste moment een EPB-verslaggever moet aanstellen om de startverklaring van uw woning en uw EPB-aangifte in te dienen.

Ga daarom in zee met een ervaren EPB-partner die u effectief begeleidt en adviseert. Zo voorkomt u niet alleen een boete, maar komt u zo goed als zeker in aanmerking voor een premie omdat u beter doet dan de gestelde norm. Het advies van Vinco Engineering is daarom erg waardevol.

Contacteer ons voor meer informatie of een gedetailleerd overzicht van alle EPB-eisen die gelden voor uw project.

Vraag nu uw offerte