Sloopinventaris wordt sloopopvolgingsplan

Sinds 5 juni 2018 geldt het sloopvolgingsplan. Het vervangt de vroegere sloopinventaris en is verplicht in meer gevallen.

Wat is het sloopopvolgingsplan?

De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) verplicht het opstellen van een sloopopvolgingsplan in bepaalde gevallen. Doel is het selectief slopen te stimuleren. Sinds 5 juni 2018 vervangt dit plan de vroegere sloopinventaris.

Wanneer is het sloopopvolgingsplan verplicht?

Het sloopopvolgingsplan is een uitbreiding van de sloopinventaris en is verplicht in meer gevallen:

  • Niet-residentiële gebouwen met een volume groter dan 1000 m³ (betrokken in de omgevingsvergunning).
  • In hoofdzaak residentiële gebouwen met een volume van meer dan 5000 m³ (betrokken in de omgevingsvergunning), met uitzondering van eengezinswoningen.
  • Infrastructuurwerken aan wegen met een volume groter dan 250 m³.

Hoe wordt een sloopopvolgingsplan opgesteld?

Het is de aanvrager van de omgevingsvergunning die verantwoordelijk is voor het opstellen van een sloopopvolgingsplan. Het plan maakt verder ook deel uit van de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag en de contractuele documenten. Het sloopopvolgingsplan bestaat uit 3 elementen:

  • De identificatie van de bouwplaats.
  • De lijst van de afvalstoffen: benaming, EURAL-code, vermoedelijke hoeveelheid, plaats waar de afvalstof voorkomt, verschijningsvorm.
  • Het advies over hergebruiks- en verwerkingsmogelijkheden.

In de standaardprocedure werden richtlijnen opgenomen voor het opstellen van het sloopopvolgingsplan.

Een stap verder: vrijwillige sloopopvolging

Een bouwheer of aannemer kan ook kiezen voor sloopopvolging door een erkende sloopbeheersorganisatie. Tracimat is op dit ogenblik de enige erkende sloopbeheersorganisatie in Vlaanderen. Sloopopvolging is een vrijwillige en bijkomende keuze, het sloopopvolgingsplan blijft sowieso verplicht in de eerder vermelde gevallen. Wel is het zo dat bij keuze voor vrijwillige sloopopvolging voor het sloopopvolgingsplan een geregistreerde deskundige moet worden ingeschakeld. Sloopopvolging kan resulteren in een verwerkingstoelating voor steenachtig puin door Tracimat. Dat kan een verschil betekenen voor de aanvaarding en verwerking van het puin in een breekinstallatie.

Wat met de sloopinventaris?

Vroeg je een omgevingsvergunning met sloopinventaris aan voor 5 juni 2018? Dan blijft die geldig en moet je die niet aanvullen met gegevens die het sloopopvolgingsplan vereist.

Meer info over het sloopopvolgingsplan en wat dit betekent voor jou project? Contacteer ons gerust.

Sloopopvolgingsplan

Vraag nu uw offerte