Ventilatie van niet-residentiële gebouwen (Europese norm EN 13779)

Binnen de energieprestatieregelgeving worden aparte eisen gesteld aan de ventilatie van niet-residentiële gebouwen. Het betreft complexe berekeningen die verschillen naargelang het soort ruimte, de oppervlakte van die ruimte en de gewenste luchtkwaliteit. Deze materie is bij uitstek voer voor specialisten.

De regel van de hoogste minimale eis

Het uitgangspunt van een goede ventilatie is ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit in gebouwen van een optimale kwaliteit is. De binnenlucht wordt ingedeeld in kwaliteitsklassen IDA1 tot IDA4, waarbij IDA1 staat voor een hoge en IDA4 voor een lage luchtkwaliteit. Ruimtes waar mensen verblijven moeten minimaal een IDA3 niveau halen. Maar er zijn bijkomende eisen. Zo wordt bijvoorbeeld – naast de geldende EN 13779 norm – ook gesteld dat een werknemer volgens het ARAB minimaal 30 kubieke meter/h verse lucht moet krijgen.

Meer eisen dan alleen de kwaliteit van de binnenlucht

De eisen die gesteld worden aan de ventilatie van niet-residentiële gebouwen gaan veel verder dan enkel de kwaliteit van de binnenlucht. De EN 13779 norm stelt ook voorwaarden voor de afvoerlucht (en het hergebruik daarvan), het soortgelijk vermogen van de ventilatoren en bijvoorbeeld de regeling van de binnenlucht kwaliteit. Zo moeten mechanische ventilatiesystemen geregeld kunnen worden en mag dat niet gebeuren door middel van een manuele schakelaar.

Afhankelijk van de toepassing van de ruimte

De uiteindelijke ventilatiedebieten zijn afhankelijk van 3 types ruimtes. De eisen voor ruimtes bestemd voor menselijke bezetting verschillen van die die niet bestemd zijn voor menselijke bezetting. Bovendien is er ook een derde categorie waaronder de ruimtes komen die een mogelijkrisico op speciale vervuiling hebben. Kanttekening bij deze categorieën is dat een inkomhal of traphal bijvoorbeeld in principe wordt gezien als een ruimte die níét bestemd is voor menselijke bezetting. Er wordt met andere woorden van uit gegaan dat mensen in normale omstandigheden slechts erg korte tijd op die plek zullen aanwezig zijn.

Extra factoren waarmee u rekening moet houden

Naast het feit dat een ruimte een bestemming krijgt, moet er ook een bezetting aan toegekend worden. Er zullen met andere woorden andere eisen voor het ventilatiedebiet gelden als u op uw plan meer of minder stoelen tekent in een bepaalde zaal. Het is bijgevolg erg belangrijk om met eenexpert in zee te gaan die u vooraf voldoende adviseert over de beste aanpak om aan alle geldende normen te voldoen.
Vinco Engineering is dankzij onze jarenlange ervaring uitstekend geplaatst om u bij te staan vanaf de ontwerpfase. Ons advies zorgt ervoor dat u niet alleen aan alle gestelde eisen voldoet, maar ook dat u de meest optimale ventilatie in uw niet-residentieel gebouw kan integreren.

Wij informeren u graag over de vele mogelijkheden voor ventilatie van niet-residentiële gebouwen.

Vraag nu uw offerte