NBN 50.001 – de nog dikwijls vergeten norm op basisventilatie van woongebouwen

Binnen de EPB-regelgeving zijn ook normen voorzien inzake ventilatie van woongebouwen. Ventilatie is – naast oververhitting – bepalend voor het binnenklimaat in de woning. Zonder ventilatie laat de kwaliteit van dat binnenklimaat vaak te wensen over. Onderzoek toont aan dat de lucht in woningen soms dubbel zo ongezond is als de buitenlucht. Een goede ventilatie is dus essentieel, vandaar de NBN 50.001 norm (sinds 1991 van toepassing).

De voornaamste vervuilers

De reden dat de lucht in woningen vaak ongezond is, is voor de hand liggend. In de eerste plaats is de mens zelf een zware vervuiler. Alleen al door te ademen verbruikt een mens dagelijks 30kg zuurstof. Daarnaast is er bijvoorbeeld keukenafval aanwezig, maar ook vocht door ‘natte’ activiteiten zoals douchen of koken en vervuilende gassen en stoffen van bouwmaterialen en meubels. Open verbrandingstoestellen hebben eveneens zuurstof nodig en gebruikte detergenten bij het schoonmaken of zelfs printers dragen niet bij tot een goede luchtkwaliteit. Al deze zaken leiden onder meer tot allergieën, vermoeidheid of – in het ergste geval – zelfs CO-vergiftiging en schimmelvorming in uw woning. Om dat te vermijden, worden er minimale eisen gesteld aan de ventilatie van uw woning of appartement.

De NBN 50.001 norm in een notendop

De NBN 50.001 norm voor basisventilatie van woongebouwen geeft aan welke minimale debieten moeten gerespecteerd worden voor de basisventilatie van woongebouwen. Het zijn de krijtlijnen die ervoor zorgen dat woningen op een goede, gezonde manier geventileerd kunnen worden. Om daartoe te komen worden woongebouwen ingedeeld in leefruimtes, natte ruimtes en doorvoerruimtes. Voor zowel de leef- als de natte ruimtes wordt vervolgens zowel een minimaal debiet als een beperking opgelegd. Daarnaast is er een minimale waarde voor de doorstroomopeningen (bijvoorbeeld spleten onder deuren).

Waarom ook een beperking?

Ventileren is nodig, zoveel is duidelijk, maar om te voorkomen dat er omwille van de ventilatie sprake is van te veel warmteverlies, zijn er ook beperkingen nodig. Er zijn verschillende methodes die ventilatie mogelijk maken. Zo is er onder meer balansventilatie, waarbij zowel de aangevoerde als de afgevoerde lucht mechanisch is. Andere methodes werken met een natuurlijke toevoer en een mechanische afvoer. Die laatste methode zorgt er mogelijk voor dat er te veel warmte lucht naar buiten wordt afgevoerd en wordt vervangen door koude buitenlucht die op haar beurt weer moet verwarmd worden.

Daarom zijn juiste berekeningen essentieel. Berekeningen die rekening houden met het geheel. Zodat u niet alleen de NBN 50.001 norm op basisventilatie voor woningen haalt, maar ook op de meest optimale manier met energie in uw woning omspringt. Tenslotte is dat belangrijk voor de uiteindelijke energieprestatie van gebouwen.

De ingenieurs van Vinco Engineering hebben jarenlange ervaring in EPB-verslaggeving en het verstrekken van advies inzake energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid van gebouwen? Ze zijn dan ook uitstekend geplaatst om uw vragen over de ventilatie van uw woning deskundig te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op.

Vraag nu uw offerte