EPB verslaggever Sint-Niklaas

Heeft u plannen voor een nieuwbouwproject of renovatieproject in Sint-Niklaas? Dan gaat u best op zoek naar een erkend studiebureau en EPB verslaggever Sint-Niklaas, zoals Vinci Engineering. Bij de oplevering van de werken moet u immers beschikken over een geldig EPB certificaat. De verslaggever verzamelt voor u alle nodige documentatie en dient het EPB verslag in bij de bevoegde overheidsinstanties. Om het EPB certificaat te behalen, moet de woning aan bepaalde voorwaarden vold